หาดใหญ่โอเค
Image default

30 เม.ย. 2559 : สมิหลา แจ๊ส เฟสติวัล

มรภ.สงขลา เตรียมจัดใหญ่ “สมิหลา แจ๊ส เฟสติวัล” ดึง โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน-มหาวิทยาลัยซายน์ มาเลเซีย ร่วมสร้างสีสันทางดนตรี พร้อมระเบิดความสนุก 30 เม.ย.นี้

นายวีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดงานสมิหลา แจ๊ส เฟสติวัล (Samila Jazz Festival) ณ โรงละครชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบริเวณอนุสาวรีย์นางเงือก หาดสมิหลา ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ว่า จัดขึ้นเพื่อสดุดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นทั้งนักประพันธ์และนักดนตรีแจ๊ส เปรียบเสมือนบิดาแห่งดนตรีแจ๊สของประเทศไทย และยกระดับทักษะวิชาชีพทางดนตรีของนักศึกษาโปรแกรมดนตรีสากล มรภ.สงขลา ตลอดจนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภาคใต้ รวมถึงนักศึกษาและบุคลากรด้านดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยซายน์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือด้านดนตรีระหว่างสถานศึกษาได้มีเวทีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ช่วยกระชับสัมพันธ์และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาวิชาดนตรีกลุ่มประชาคมอาเซียนในครั้งต่อไป อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สงขลา ให้มีเทศกาลดนตรีเป็นประจำทุกปีด้วย

ด้าน ดร.กรฤต นิลวานิช และ นายสิทธิโชค กบิลพัตร อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาทางคณะฯ ได้จัดงาน International Jazz day for Asian Citizen ขึ้น ณ หน้าอาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยมีวงดนตรีจากโรงเรียนมัธยม มหาวิทยาลัย รวมถึงชาวต่างชาติเข้าร่วมแสดงคอนเสิร์ต และมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตอย่างล้นหลาม ดังนั้น ในปีนี้จึงมีการจัดงานสมิหลา แจ๊ส เฟสติวัล เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการนำเสนอหลักสูตรดนตรีแจ๊ส ของโปรแกรมวิชาดนตรีสากล ที่กำลังเปิดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และริเริ่มให้ มรภ.สงขลา เป็นสถาบันผู้บุกเบิกแห่งแรกในภาคใต้ ในการจัดการเป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่งรวบรวมข้อมูล ศูนย์กลางในการจัดคอนเสิร์ต และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีแจ๊ส โดยในการจัดงานครั้งนี้มีวงดนตรีจากส่วนกลาง และนักดนตรีแจ๊สชื่อดัง โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน มาร่วมสร้างสีสันทางดนตรีด้วย นอกจากนั้น ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 กลุ่ม แยกตามเครื่องมือ ได้แก่ Jazz saxophone, Jazz Bass Guitar, Jazz Guitar & Piano, Jazz drums และการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงเย็น

ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

batch_จากซ้าย อ.สิทธิโชค กบิลพัตร-ดร.กรฤต นิลวานิช-batch_samilajass59

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก