24 C
Hat Yai
23 March 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เข้ามอบกระเช้าและของขวัญส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสงขลา

นายมนูญ วุฒิ รักษาการณ์แทนผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ และ นางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ ผู้จัดการฝ่ายขาย เดินทางเข้ามอบกระเช้าและของขวัญส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสงขลา อันประกอบด้วย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา, นายศักระ กปิลกาญจน์ ปลัดจังหวัดสงขลา, Mr.Mohd Afandi Abu Bakar ท่านกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา, Ms.Jin Yilin รองกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดสงขลา, พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ, รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา, นายธัชพงศ์ วิสุทธิสังวร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9, นายตรัสภณ ภัทรภรพงศ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค 9 และ พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2560 ณ ที่ทำการของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสงขลา


ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก