33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ มอบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกงานแก่นศฝึกงาน

มอบใบประกาศ

นายโอภาส ดำรงกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ มอบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกงาน พร้อมทั้งอวยพรและแสดงความยินดี แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งได้เข้าฝึกงานจนจบหลักสูตรกับทางโรงแรมฯในหลายแผนก รวมจำนวน 16 คน

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก