24 C
Hat Yai
21 January 2019
หาดใหญ่โอเค

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อบรมปฐมพยาบาล CPR “ช่วยฟื้น คืนชีพเบื้องต้น”

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2561 ) ที่ห้องสุคนธา AB โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ จัดฝึกอบรม “ช่วยฟื้น คืนชีพเบื้องต้น” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธีจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้

โดยช่วงเช้ามีวิทยากรจากโรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วิทยากรมืออาชีพสายตรง พร้อมอุปกรณ์การสอนชุดใหญ่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสและเรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี และ ปลอดภัย เพราะการอบรม CPR หรือ การช่วยฟื้นคืนชีพนั้นจะต้องทำอย่างถูกวิธี รวดเร็ว และเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉิน โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับพนักงานในโรงแรม เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉินก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก