หาดใหญ่โอเค
Image default

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ร่วมกับสภากาชาดไทย เชิญชวนรับบริจาคโลหิต

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ร่วมกับสภากาชาดไทย ทำดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องกับโครงการ “หนึ่งหยด ต่อชีวิต” เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการให้ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ เพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน และรองรับกับภาวะวิกฤติที่มีความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้น สามารถมามารอบริจาคโลหิตกันได้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

สำหรับผู้ที่จะไปบริจาคโลหิตจะต้องมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ พร้อมที่จะบริจาคโลหิต อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต้องปรึกษาแพทย์ก่อน และสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก