25.6 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

เริ่มแล้ว!! งานมหกรรมสุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

เมื่อวานนี้ (19 ต.ค. 61) ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยนายสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขต 5 ภาคใต้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะเป็นองค์กรใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม ดูแล และรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ประกอบกับทางคณะฯ ได้กำหนดพันธกิจการทำงาน ไว้ 4 ด้าน ซึ่งในด้านที่ 4 เป็นการมุ่งเน้นให้บริการวิชาการ ที่ตอบสอนงความต้องการของสังคมไทย และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล ซึ่งเป็นพันธกิจแห่งการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม โดยการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบการบรรยาย เสวนา ตลอดจนการสาธิตวิธีการรักษาและการดูแล ป้องกันตนเองจากโรคภัยต่าง ๆ

ดังนั้น การจัดงาน “มหกรรมสุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2” จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านสุขภาพ และมีความใส่ใจเกี่ยวกับการบริโภคที่ถูกต้องมากขึ้น เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อและบริโภคสินค้าที่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังทำให้ประชาชนได้รับมีความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ร้านค้าภาคประชารัฐที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้

ภายในงานพบกับคุณชาคริต แย้มนาม และ ศ.ดร.ภาวิณี  ชินะโชติ มาโชว์ฝีมือการทำอาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้ กับเมนู “คั่วกลิ้งปลากระเบน” และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การแสดง สาธิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ การบรรยาย เสวนาให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การแสดงดนตรีและเล่นเกมแจกของรางวัล เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานมหกรรมสุขภาพภาคใต้ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา ตั้งแต่อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือในด้านการให้บริการเกี่ยวกับองค์ความรู้จากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชน ที่เล็งเห็นถึงการสร้างกิจกรรมดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องสถานที่สำหรับการจัดงานในครั้งนี้

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก