28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

เริ่มแล้วงานเทพาเฟสติวัล “เทพามหาสนุก แหล่งรวมความสุขของทุกคน”

เริ่มแล้วงานเทพาเฟสติวัล “เทพามหาสนุก แหล่งรวมความสุขของทุกคน” มีชาวอำเภอเทพาและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เริ่มแล้วงาน THEPHA Festival ครั้งที่ 1 “เทพามหาสนุก แหล่งรวมความสุขของทุกคน” โดยชาวอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ร่วมกับ กฟผ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.30-18.00 น. ณ เทพาบีช รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อแสดงอัตลักษณ์และของดีอำเภอเทพา ทั้งอาหาร ประเพณี วัฒนธรรม เมืองแห่งความสุขและกีฬา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเทพา โดยมีชาวเทพาและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดงาน THEPHA Festival ครั้งที่ 1 “เทพามหาสนุก แหล่งรวมความสุขของทุกคน” โดยมีนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอเทพา นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. นายพล คงเสือ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. นายสุนทร พันธุ์เมฆ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา หัวหน้าส่วนราชการ ดำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยว มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ เทพาบีช รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอเทพา กล่าวว่า อำเภอเทพา และ กฟผ. ร่วมกันจัดงาน THEPHA Featival ขึ้นมาเป็นครั้งแรก เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันรายออีดิ้ลฟิตรี หรือวันเฉลิมฉลองหลังเดือนรอมฎอน และเป็นกิจกรรมที่ร่วมส่งเสริมการพัฒนา “สงขลาเมืองน่าเที่ยว” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 15 วาระสงขลา โดยได้เนรมิตพื้นที่บริเวณเทพาบีช รีสอร์ท เป็นสถานที่จัดงานเพื่อแสดงอัตลักษณ์และของดีของอำเภอเทพา อาทิ อาหารพื้นเมืองและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอำเภอเทพา และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในช่วงหลังเทศกาลเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่ชาวอำเภอเทพาและ กฟผ. ตั้งใจจัดขึ้น และต้องการให้เป็นงานประจำปี ที่อยู่คู่กับอำเภอเทพา จ.สงขลา เพื่อให้อำเภอเทพาเป็นเมืองพักไม่ใช่แค่เมืองผ่านอีกต่อไป

ด้านนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ.ยินดีที่ได้ร่วมกับอำเภอเทพาจัดงาน THEPHA Festival สร้างความสุขให้กับชาวอำเภอเทพาทุกคน ซึ่ง กฟผ. เป้นหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอ และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทุกคน โดยยึดแนวทาง “โรงไฟฟ้าอยู่ที่ใด สังคมอยู่ดีมีสุข” ปัจจุบันจังหวัดสงขลามีโรงไฟฟ้าจะนะเป็นแหล่งผลิดพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาให้มีความเจริญอย่างมั่นคง ช่วยให้พี่นองชาวภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในอนาคตอันใกล้นี้ กฟผ. มีแผนงานที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง โดยเปิดโอกาสให้ชาวเทพาเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นในการออกแบบโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ กฟผ. และชุมชนร่วมเดินหน้าพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาไปด้วยกัน เป็นโรงไฟฟ้าแห่งความภาคภูมิใจของชาวเทพา และเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว ที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข

โดยภายในงานดังกล่าว มีการแบ่งพื้นที่เป็น 7 โซนหลัก ได้แก่ โซนที่ 1 เทพา เมืองอุดมอาหารการกิน “ของดีประจำตำบล” โซนที่ 2 เทพา เมืองรุ่งเรืองเรื่องทำกิน “เมืองเกษตร เมืองปศุสัตว์” โซนที่ 3 เทพา เมืองมีรากเหง้า “เล่าเรื่องเมืองเทพา” โดยอาจารย์มกุฎ อรดี ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาวรรณศิลป์ โซนที่ 4 เทพา เมืองพหุวัฒนธรรม “การแสดงพื้นบ้านชายแดนใต้” โซนที่ 5 เทพาเมืองมหาสนุก “ฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังบ่าววี” โซนที่ 6 เทพา เลื่องลือไก่ทอด “มีการแข่งขันแชมป์ไก่ทอดเทพา” และโซนที่ 7 เทพาเมืองสุขภาพ “กีฬาชายหาด กีฬาฮาเฮ และ Chairity run” นอกจากนี้ยังมีการอ่านบทกวี จิตวิญาณแห่งเมืองเทพา โดยอาจารย์อนุสรณ์ นินวน นักเขียนชาวเทพา และการเสวนาในหัวข้อ “เมืองเทพาก่อนจะถึง 740 ปี” มีการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ การแข่งขันกีฬา การแข่งขันทำอาหาร และการจำหน่ายสินค้าของดีของอำเภอเทพา

batch_IMG_0493batch_IMG_0518batch_IMG_0438 batch_IMG_0528 batch_IMG_0530 batch_IMG_0536 batch_IMG_0540 batch_IMG_0546 batch_IMG_0547 batch_IMG_0556 batch_IMG_0561batch_IMG_0335 batch_IMG_0343 batch_IMG_0358 batch_IMG_0372 batch_IMG_0382 batch_IMG_0384 batch_IMG_0392batch_IMG_0410 batch_IMG_0416 batch_IMG_0417 batch_IMG_0419 batch_IMG_0421 batch_IMG_0423

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก