24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

เทศบาลนครหาดใหญ่ รับสมัครน้องๆเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนรักวิทยาศาสตร์”

sctour29

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้สนใจอายุระหว่าง 10-12 ปีเข้าร่วม กิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนรักวิทยาศาสตร์” (Science Kids Camp) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด (40 คน) ตั้งแต่วันที่ 8-20 มีนาคม 2559 ณ ฝ่ายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย สนามกีฬากลาง“จิระนคร”เทศบาลนครหาดใหญ่

โดยกิจกรรม“ค่ายเยาวชนคนรักวิทยาศาสตร์”(Science Kids Camp) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559 (2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ร่วมกิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากประสบการณ์จริง ตลอดจนมีกิจกรรมที่หลากหลายมุ่งเน้นให้รู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และมีจิตสาธารณะ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครได้ที่ ฝ่ายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย สนามกีฬากลาง“จิระนคร”เทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 074-233741

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก