26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

เซ็นทรัลเฟสฯหาดใหญ่ สนับสนุนนโยบายประชารัฐ จัดงาน“สินค้าชุมชนของเราและของดีจังหวัดสงขลา”

จังหวัดสงขลา จับมือท็อปส์ มาร์เก็ต สนับสนุนนโยบายประชารัฐ จัดงาน “สินค้าชุมชนของเราและของดีจังหวัดสงขลา” เดินหน้าสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากนำสินค้าเข้าสู่ช่องทางขายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า

วันนี้ (4 มี.ค.59) ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และนางเจริญศรี โอสถานุเคราะห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ ท็อปส์ มาร์เก็ต และไวน์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ร่วมเปิดงาน “สินค้าชุมชนของเราและของดีจังหวัดสงขลา” โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

นางเจริญศรี โอสถานุเคราะห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ ท็อปส์ มาร์เก็ต และไวน์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กล่าวว่า บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร ท็อปส์ มาร์เก็ต สนับสนุนนโยบายประชารัฐ โดยได้ร่วมกับจังหวัดสงขลา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จัดงาน “สินค้าชุมชนของเราและของดีจังหวัดสงขลา” ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและชุมชนในการเสริมสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นประจำจังหวัดสงขลา และจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้

ด้าน นายอลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า “ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการสนับสนุนเกษตรกรทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ “สินค้าชุมชนของเรา” ซึ่งปัจจุบันมี 112 ชุมชนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์มาโดยตลอด การจัดงาน “สินค้าชุมชนของเราและของดีจังหวัดสงขลา” ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน ตามนโยบายประชารัฐที่ต้องการให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริม เกษตรกรไทย ผู้ประกอบการรายย่อย และประชาชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสนำสินค้าเข้าสู่ช่องทางขายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า ขยายช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ทำให้มีรายได้ที่ดีมากขึ้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าของดีขึ้นชื่อประจำจังหวัดสงขลา และสินค้าชุมชนในจังหวัดใกล้เคียง”

สำหรับงาน “สินค้าชุมชนของเราและของดีจังหวัดสงขลา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2559 มีสินค้าของดีประจำจังหวัดสงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช มาจำหน่าย ได้แก่ ผักไฮโดรโปนิกส์ ของวิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน ชุมชนนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับจังหวัดสงขลา ข้าวยำสด , ยำสาหร่าย ,หนังปลาทอดกรอบ จากเกาะยอ เป็นสินค้าขึ้นชื่อของหาดใหญ่และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

บริษัทฯ คาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสดี ที่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย จะได้มีโอกาสทำธุรกิจกับท็อปส์โดยตรง และเป็นก้าวสำคัญให้กับเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถพัฒนาสินค้าและเพิ่มผลผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายยังร้านท็อปส์และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ซึ่งปัจจุบันมี 178 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้าน นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เกษตรคุณภาพ ซึ่งถือว่าการจัดงาน “สินค้าชุมชนของเราและของดีจังหวัดสงขลา” ในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว และนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่เน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ก้าวผ่านวิกฤติเศรษฐกิจไปได้

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้กำหนด 15 วาระ ในการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาในทุกมิติ หนึ่งในนั้น คือ การขับเคลื่อนด้านภาคเกษตร ทั้งเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน และเกษตรทางเลือก โดยเน้นตลาดคุณภาพ ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเจาะกลุ่มกำลังซื้อตลาดกลางและตลาดที่สูงขึ้นไป ควบคู่กับวาระ “สงขลาน่าซื้อ” ในการเพิ่มมูลค่าการตลาด เช่น การผลิตมะม่วงดอง ซึ่งได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา
โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

batch_DSC_6174R batch_DSC_6176R batch_DSC_6178R batch_DSC_6190R batch_DSC_6192R batch_DSC_6200R batch_DSC_6204R batch_DSC_6206R batch_DSC_6211R batch_DSC_6213R batch_DSC_6216R batch_DSC_6221R batch_DSC_6224R batch_DSC_6248R batch_DSC_6269R batch_DSC_6272R batch_DSC_6275R batch_DSC_6279R batch_DSC_6282R batch_DSC_6285R batch_DSC_6289R batch_DSC_6291R batch_DSC_6295R batch_DSC_6297R

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก