24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการร้านค้า พนักงาน และกลุ่มลูกค้า โดยมีคุณสุริยา ปิ่นรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ พร้อมด้วยตัวแทนจากทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนหลายภาคส่วน พนักงานและผู้สังเกตุการณ์ที่เข้าร่วมการซ้อมอพยพครั้งนี้กว่า 1,000 คน

คุณสุริยา ปิ่นรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ กล่าวว่า ทางศูนย์การค้าฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยในตัวอาคาร ของผู้ประกอบการ ร้านค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าฯ มุ่งหวังที่จะพัฒนา และส่งเสริมด้านความปลอดภัย พัฒนาการบริการ จึงได้ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าและพนักงานของศูนย์การค้าฯ มีความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย

ซึ่งจริงๆแล้วเราก็ทำการฝึกซ้อมย่อยของทีมไฟแมนประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน และสำหรับการฝึกซ้อม นอกจากซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันนี้แล้ว ก็มีการอบรมภาคทฤษฎี การซ้อมแผนเผชิญต่างๆ อาทิ การซ้อมแผนเผชิญเหตุสารเคมีรั่วไหล การดับเพลิงขั้นต้น ฯลฯ

เราหวังไว้ว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ จะทำให้พนักงานของเราได้ฝึกฝนตนเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆจะได้แนะนำลูกค้า และดูแลตัวเองได้ พาตัวเองและลูกค้าออกจากตัวตึกได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทั้งของพนักงาน และลูกค้าที่มาใช้บริการ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก