25 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จับมือ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัด “Central Green Project” ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ รอบสถานีขนส่ง และชุมชนใกล้เคียง

คุณธระเมศฐ์ พงษ์ภรณ์กุลภัค ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ นำทีมผู้บริหาร และพนักงานศูนย์การค้าฯ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ และชุมชนพื้นที่สถานีขนส่งหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “Central Green Project” ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ โดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร และชุมชนใกล้เคียงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เมื่อเช้าวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

กิจกรรม “Central Green Project” ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้รวมใจใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดพื้นที่ เก็บกวาดขยะ เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพที่ดี ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ และชุมชนใกล้เคียง พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมายังหาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์สร้างวินัย ปลูกจิตสำนึกประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการรวมพลังจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ อย่างยั่งยืน และแสดงถึงพันธกิจของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ทีจะร่วมกันดูแลชุมชน พื้นที่สาธารณะรอบข้าง ให้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก