24 C
Hat Yai
23 March 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

เซ็นทรัลพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการ CSR “การคัดแยกขยะ เพื่อชุมชน By CPN” รณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่จัดกิจกรรมโครงการ CSR “การคัดแยกขยะ เพื่อชุมชน By CPN” เพื่อสาธารณประโยชน์ ในการรณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชน

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช อีกทั้งเป็นการสร้างวินัยในการทิ้งขยะของประชาชนในชุมชน,ลดปริมาณขยะในชุมชนและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้, สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่ประชาชน และให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการคัดแยกขยะ

สำหรับโครงการ CSR “การคัดแยกขยะ เพื่อชุมชน By CPN” ได้รับการรวมพลังจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอหาดใหญ่ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีการมอบถังคัดแยกขยะแก่ชุมชน จำนวน 1 ชุด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากพันธมิตรมาร่วมกิจกรรม อาทิ การบริการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ฟรี และมอบตู้ยาเพื่อให้บริการประชาชนในยามฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลราษฏร์ยินดี หาดใหญ่, โรงพยาบาลศิศรินทร์ หาดใหญ่และโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุริยา ปิ่นรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, คุณสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่, การประปาหาดใหญ่, คุณสวิสญ์พล พิชัยรัตน์ ประธานชุมชนขนส่งหาดใหญ่ และคุณยงยุทธ รักษาภิกขุ ผู้อำนวยการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงพลังของทุกคนที่พร้อมจะตอบแทนสังคมและช่วยเหลือกันเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่ตลอดไป

 

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก