24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

เชียงราย เสริมแกร่ง”เชียงรายเกตเวย์”-ลุยโรดโชว์หาดใหญ่ หวังยกระดับเครือข่ายท่องเที่ยว-อาหารปลอดภัย

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ลุยโรดโชว์เสริมสร้างภาพลักษ์ และส่งเสริมการตลาด กรุยทางหาดใหญ่หวังเชื่อมโยงประตูสู่กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งเหนือและใต้ พ่วงยกระดับการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายอาหารปลอดภัย

วันนี้ (21 มิ.ย.59) ที่โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า  สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโรดโชว์เสริมภาพลักษ์ และส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ ภายใต้โครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สู่ GMS และ ASEAN (Chiang Rai Gateway) ครั้งที่ 2 โดยมี หน่วยงานภาคท่องเที่ยว และ ธุรกิจ จากทั้ง 2 จังหวัด อาทิ เกษตรจังหวัดเชียงราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้บูรณาการร่วมกับโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักแก่จังหวัดทางภาคใต้โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและบริการการท่องเที่ยว โรดโชว์ วิถีไทยล้านนาเพื่อสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย (เครือข่ายเกษตรท่องเที่ยวชุมชน เครือข่ายร้านอาหาร เครือข่ายโรงแรม เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว) ให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งในกลุ่ม เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดสงขลา และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระจังหวัด เมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัยวิถีไทยล้านนา โดยได้กำหนดกิจกรรมนำผู้ประกอบการพร้อมผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเดินทางมาจังหวัดสงขลา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้า การท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย ถือเป็นกระบวนการส่งเสริม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและก้าวสู่ตลาดประชาคมอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในส่วนของจังหวัดสงขลา ตามที่ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านทางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยลงนามข้อตกลงเพื่อการปฏิบัติงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาระบบตลาดครบวงจร Matching Model เพื่อสนับสนุนให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่ผลิตผัก ผลไม้ปลอดภัย โดยเครือข่ายเกษตรกรจากหลายชุมชนในจังหวัดสงขลา นำผลผลิตจากการเกษตรที่ปลอดภัยมาจำหน่ายในตาดเกษตร ม.อ. ให้ผู้บริโภคภายในมหาวิทยาลัยและผู้บริโภคภายนอกเพียงส่วนหนึ่ง  ยังไม่ได้มีการกระจายผลผลิตสู่องค์กรใหญ่  ทางกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการจึงได้เล็งเห็นว่าหากมีการรวมกลุ่มกันของเครือข่ายเกษตรกรของแต่ละชุมชนโดยมีคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงพยาบาล สนามบิน และโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยน/รับซื้อผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรกร โดยไม่ผ่านคนกลาง จะเป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การเป็นเครือขายระหว่างจังหวัดสงขลากับเชียงรายจะเป็นการสร้างเครือข่ายร้านอาหารปลอดภัยให้มากขึ้นอีกด้วย

batch_IMG_7091 batch_IMG_7095 batch_IMG_7097 batch_IMG_7098 batch_IMG_7100 batch_IMG_7103 batch_IMG_7104 batch_IMG_7106 batch_IMG_7109 batch_IMG_7120 batch_IMG_7122 batch_IMG_7125

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก