33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค

เชฟรอน เดินหน้า โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ระยะ 3 หวังลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ร่วม เชฟรอน นำนักเรียนในพื้นที่จ.สงขลา กว่า 250 คน ร่วมพิธีเปิด “โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนระยะ 3” หวังสร้างความเปลี่ยนแปลง ลดอุบัติเหตุพื้นที่ อ.สิงหนคร จนอัตราการสวมหมวกนิรภัยในเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 55%

ที่ห้องประชุมใช้บางยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เดินหน้าเปิดโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนระยะ 3 มีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเปิดงาน , คณะผู้แทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, มูลนิธิป้องอุบัติภัยแห่งเอเชีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, อำเภอสิงหนคร, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1, ขนส่งจังหวัดสงขลา, ตำรวจภูธรเมืองสงขลา และตำรวจภูธรสิงหนคร เข้าร่วมงาน พร้อมดารานักแสดงสาวสวย จุ้มจิ้ม วรนันท์ จันทรัศมี Brand Ambassador ทูตความปลอดภัยทางถนน ร่วมสร้างสีสันและความสนุก

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน เพิ่มขึ้นจาก 3 เปอร์เซ็นต์ เป็น 55 เปอร์เซ็นต์ สามารถสะท้อนภาพความสำเร็จของโครงการได้เป็นอย่างดีว่า นักเรียนมีความตระหนักถึงสวัสดิภาพในชีวิตของตัวเองมากขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากการมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเป้าหมายแห่งใหม่ จำนวน 250 ใบ และมอบเสื้อสะท้อนแสงกว่า 450 ตัว แก่ทูตความปลอดภัยของแต่ละโรงเรียน มูลนิธิ AIP ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่คุณครูต้นแบบโครงการฯ จำนวน 37 คน ที่เพิ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนด้วย

างสาวอรทัย จุลสุวรรณรักษ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการมากเป็นปีที่ 4 มุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะลดอัตราจำนวนการเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งมีการอบรมคุณครูต้นแบบเพื่อที่จะนำหลักสูตรไปปรับใช้สอนกับนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการทำงานกับและชุมชน มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนได้เข้าใจในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี และการใช้ถนนอย่างถูกต้อง ล่าสุดที่ทำสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นเป็น 55 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นมาค่อนข้างสูงและไม่เรื่องของพฤติกรรมของน้องๆ นักเรียนในการเดินท้าวอย่างปลอดภัยข้ามสะพานลอยและข้ามถนนใช้ทางม้าลายก็เพิ่มสูงขึ้น นี่ก็เป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่เรามองว่าโครงการค่อนข้างประสบผลสำเร็จ สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ เรามุ่งเน้นที่อยากจะให้มีโรงเรียนต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างของการที่จะเอาไปขยายผล ไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดสงขลาแต่รวมถึงในจังหวัดอื่นๆด้วย

นางหทัยรัตน์ อติชาต ผู้จัดการสายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “ที่เชฟรอน เราไม่เพียงดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน แต่ในชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเช่นกัน นั่นคือ เหตุผลที่เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับมูลนิธิ AIP ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 เพื่อให้ชุมชนสงขลาได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านความรู้และหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน”

ด้านนายประยูร ไชยแก้ว ผอ.รร.วัดธรรมโฆษณ์ กล่าวว่า หลังจากโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีการจัดระบบและพัฒนากิจกรรม ทั้งการนำหลักสูตรมาใช้ เพื่อไปบูรณาการตามกลุ่มสาระต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนมีความตระหนักเรื่องการเดินทางมาโรงเรียน มีระเบียวินัย การเคราพกฏจราจรมากยิ่งขึ้น

ส่วนตัวแทนนักเรียน รร.วัดธรรมโฆษณ์ ด.ช. พุฒิพงศ์  รักกองเงิน  และ ด.ญ. ชัชฏารภรณ์  จันทระ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีโครงการดีๆแบบนี้ เพราะคนในโรงเรียนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเป็นห่วงเวลาขับรถมาโรงเรียน รวมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักสูตรการใช้หมวกกันน็อค และหลักการข้ามถนน มาอบรมให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้นำไปปฏิบัติ พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนหันมาสวมหมวกกันน็อค เพราะหมวกกันน็อคไม่ทำอันตรายกับคุณ เพียงแต่จะทำให้คุณปลอดภัยขึ้นบนท้องถนน

เรียกได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการ “เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน” ได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียน คณะครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครอง ที่อาศัยอยู่ในอำเภอสิงหนคร และอำเภอเมืองสงขลา โดยโครงการมีส่วนสำคัญในการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกฝั งแนวคิดในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ โดยพบว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัยในเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 55% ขณะเดียวกันนักเรียนยังมีความตระหนักมากขึ้นในการใช้ถนนอย่างปลอดภัย

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก