25.6 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

เชฟรอน เข้ารับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จังหวัดสงขลา

นายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา (ขวา) มอบรางวัลให้แก่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด โดยมี นายณรงค์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ผู้จัดการคลังน้ำมันร่วมสงขลา (ซ้าย) เป็นผู้รับมอบรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ในพิธีเปิดกิจกรรม “รณรงค์สร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง” ซึ่งจัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก