25.6 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

อบจ.สงขลา จัดงานวัน “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประจำปี 2561

วันนี้ (1 พ.ย. 61) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จัดงานวัน “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้นำข้อเสนอตามมติที่ประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตะวันออกภาคเหนือ ครั้งที่ 2 / 2553 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ตามข้อเสนอให้มีการกำหนดวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นวันรวมความสามัคคีให้กับชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มุ่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีอันดีต่อกันของทุกภาคส่วน สู่การดำเนินงานได้อย่างมีความสุข เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน , การจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ , การดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาทุกภาคส่วนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และองค์กรเครือข่ายเกือบทุกตำบลในพื้นที่ ได้ร่วมกันดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง จนได้รับรางวัลร่วม 20 รางวัล ที่สำคัญ คือ การเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน , การนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการทำถนนที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในการนำยางพารามาใช้เพิ่มมากขึ้น พร้อมฝากถึงทุกภาคส่วนในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งในอีก 2 เรื่อง คือ เรื่องของการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ นอกจากจะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการขานรับนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย โดยตั้งเป้าจะดำเนินการจัดการขยะอีก 6 บ่อ รวมทั้งการจัดการขยะใหม่ และอีกเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกว่า 20,000 รายต่อปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของตำรวจ ด้วยการซื้อกล้องจับความเร็ว จำนวน 4 ตัว ใช้บนถนนสายหลัก และจะนำกล้องดังกล่าวหมุนเวียนไปใช้ในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ การใช้รถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั่นเอง

สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ บวงสรวงพระพรหม หลังจากนั้นได้จัดให้มีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ , พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม , การมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 จำนวน 8 ราย , การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 6 ราย

ส่วนในช่วงบ่าย ได้จัดให้มีการพัฒนาบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และทำกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงาน เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังมีกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขกายและสุขภาพจิตที่ดีให้กับบุคลากร

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก