33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

อนุรักษ์มรดกพระคู่บ้าน คู่เมืองเทพา”ประเพณีเปลี่ยนผ้าพระสามองค์” อ.เทพา จ.สงขลา

วันที่ 9 เมษายน 2561 อำเภอเทพาและคณะสงฆ์อำเภอเทพาจัดงานประเพณี”เปลี่ยนผ้าพระสามองค์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้าน คู่เมือง อ.เทพา จ.สงขลา เป็นการสืบสานประเพณีโบราณ จัดเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเทศน์มหาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเพณีเปลี่ยนผ้าพระสามองค์ การทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะปฎิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดเทพาไพโรจน์(วัดพระสามองค์) ที่ได้รับพระราชทานนามชื่อวัด จาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยมีขบวนแห่ผ้ามาทางเรือ เริ่มต้นที่ท่าเรือศาลาแปดเหลี่ยม ถ.ท่าเรือ อ.เทพา ล่องมาจนถึงหน้าวัดเทพาไพโรจน์ จากนั้น คณะสงฆ์จากวัดต่างๆในอำเภอเทพา ได้สวดมนต์ประกอบพิธี เปลี่ยนผ้าพระสามองค์ คือ “พระจังหัน” สร้างจากอาหาร “พระเกษร” สร้างจากเกสรดอกไม้ “พระแก่นจันทร์” สร้างจากเถ้าไม้แก่นจันทร์ และได้ทำพิธีปลุกเสกให้เป็นพุทธอภินิหารที่เคารพสักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนของชาวเทพา การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยราชการต่างๆ เข้าร่วมงาน ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โครงการโรงไฟฟ้าเทพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น ทั้งนี้ กฟผ.ให้การสนับสนุนประเพณีโบราณสืบสานพระพุทธศาสนา เพื่อให้คงอยู่คู่อำเภอเทพาต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก