24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

หัวหน้าแผนกการเมือง สถานทูตสหรัฐ เข้าพบรองผวจ.สงขลาเพื่อหารือข้อราชการ

หัวหน้าแผนกการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อพบปะหารือข้อราชการกับฝ่ายบริหารจังหวัดสงขลา

วันนี้ (24 ก.พ.59) เวลา 10.00 น. ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชั้น 3 Mr.Keith Anderton หัวหน้าแผนกการเมือง สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ด้านการทูตสาธารณะ รองโฆษกสถานทูต และ เจ้าหน้าที่สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ล่าม ซึ่งคณะได้เดินทางมายังจังหวัดสงขลาเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางมายังภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการเมืองและเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดย มี นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลด้านความมั่นคง พร้อมทั้งยังมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการมาหารือข้าราชการ อาทิ อุตสาหกรรม ประมงจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดสงขลา ฝ่ายทหาร

Mr.Keith Anderton หัวหน้าแผนกการเมือง สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ให้ความสนใจในประเด็นสำคัญของเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเมืองและความมั่นคง สถานการณ์ราคายาง ด้านประมง การพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองอุตสาหกรรม การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและชื่นชมการอยู่ร่วมกันของพี่น้องต่างศาสนาที่อยู่ด้วยกันด้วยความรัก สมัครสมาน

นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้พูดคุยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นรอยต่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัด รัฐบาลและจังหวัด ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลพื้นที่และที่สำคัญให้กำนัน ผู้ใหญ่ ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่ตนเองหากมีบุคคลแปลกหน้าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโดยเร่งด่วน ในด้านเกษตร และสถานการณ์ราคายางพารา รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้และช่วยกันแก้ไขปัญหาราคายางมาโดยตลอด เน้นให้ประชาชนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต โดยการปลูกพืชแซมยาง และให้ภาครัฐใช้ยางพาราให้มากขึ้น

จันจิรา บัวน้อย //ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_1 batch_2 batch_3 batch_4 batch_6 batch_7 batch_8

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก