24.5 C
Hat Yai
23 October 2018
หาดใหญ่โอเค
Image default

ส.พาณิชย์จังหวัดยะลา ลุยเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จัดงาน “ที่สุดของแผ่นดิน กล้วยหินบันนังสตา”

ส.พาณิชย์จังหวัดยะลา ลุยเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จัดงาน “ที่สุดของแผ่นดิน กล้วยหินบันนังสตา” สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวยะลา ตอบสนองกระแสการบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีความปลอดภัย เสริมการพัฒนาและแปรรูปสู่สินค้าอินทรีย์บุกตลาดไทยและต่างประเทศ

batch_IMG_3325

15 เมษายน 2559 – ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา จัดพิธีเปิดงาน “ที่สุดของแผ่นดิน กล้วยหินบันนังสตา” เสริมสร้างภาพลักษณ์และการตลาดสินค้ากล้วยหินบันนังสตา ให้เป็นที่นิยมและรู้จักวิธีบริโภคภายใต้ “โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ เพื่อการพัฒนาตลาดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กล้วยหินบันนังสตาตามแผนพัฒนาจังหวัดยะลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางฉัตรสุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดยะลา น้ำลึก พิชญาภรณ์ ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การจัดงาน “ที่สุดของแผ่นดิน กล้วยหินบันนังสตา” จัดขึ้นโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา เน้นการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์เพื่อช่วยสนับสนุนด้านการตลาดให้แก่สินค้ากล้วยหิน บันนังสตา สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดยะลา ให้เป็นที่นิยมและรู้จักวิธีการบริโภค ซึ่งสามารถแปรรูปและมีรูปแบบการบริโภคได้หลากหลายวิธี ประกอบกับ เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถตอบสนองกระแสการบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีความปลอดภัย มาจากธรรมชาติ และสามารถพัฒนาไปสู่สินค้าอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี การจัดงาน “ที่สุดของแผ่นดิน กล้วยหินบันนังสตา” เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้าของจังหวัดยะลา เป็นการเพิ่ม ขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางการค้า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสต์และวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดยะลา

การจัดกิจกรรมทางการตลาด เป็นช่องทางหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ และผู้ขาย ได้มีโอกาส พบปะแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้ากัน แต่การจะทำให้ ประสบความสำเร็จ อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นั้น ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้า จำเป็นต้องมีการพัฒนา เพิ่มคุณภาพการผลิต และการตลาด ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด จะสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้า ในพื้นที่ ของจังหวัดยะลา และ เพื่อเป็นผลกำไรตอบแทน กลับสู่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งมิติด้านสังคมและเศรษฐกิจอีกด้วย

batch_IMG_3278

ด้านนางฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดยะลา เปิดเผยด้วยว่า จังหวัดยะลาเป็นอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศไทยที่มีการปลูกกล้วยเพื่อบริโภคและจำหน่ายกันมากหลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่นิยมปลูกในจังหวัดยะลาคือกล้วยหิน เนื่องจากสามารถปลูกได้ผลดีที่สุดในพื้นที่จังหวัดยะลา นอกจากนี้จุดเด่นของกล้วยหินคือ ผลของกล้วยมีเปลือกหนา จึงมีความบอบช้ำน้อย เก็บไว้ได้นาน ใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน ตั้งแต่รากไปจนถึงปลีและผล โดยเฉพาะผลที่มีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ มีเบต้า-แคโรทีน สูงกว่ากล้วยชนิดอื่น นำมาแปรรูปได้หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้นำกล้วยหินมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป เช่นกล้วยหินอบ กล้วยหินฉาบ นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมนำไปเป็นอาหารของนกกรงหัวจุกในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก ทำให้กล้วยหินเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

โดยปัจจุบัน ความต้องการกล้วยหิน บันนังสตา มีมากขึ้น ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่ปลูกออกไปในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลา ดังคำขวัญของอำเภอบันนังสตาที่ว่า “ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน อนุสรณ์สถานโบราณ คู่บ้านกล้วยหิน” และด้วยลักษณะเด่นของกล้วยหินบันนังสตานี่เอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา จึงได้เล็งเห็นถึงคุณลักษณะที่สามารถนำมาขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ (Geographical Indication : GI) ด้วยกล้วยหินบันนังสตา “GLUAY HI BANNANG STA” มีชื่อสามัญ Saba ชื่อวิทยาศาสตร์ Musasapientum วงศ์ Musaceae เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลักษณะเฉพาะที่ นี้อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศหรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดังกล่าว ความพิเศษนี้อาจหมายถึงคุณภาพชื่อเสียง สามารถผลิตได้ดีมีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ว่าพื้นที่จังหวัดยะลาสามารถผลิตกล้วยหินได้ดี มีมาตรฐาน และมีคุณภาพที่สุด

ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว โดยมีประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กล้วยหินบันนังสตา ทะเบียนเลขที่ สช 54100037 ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2552

batch_IMG_3273

และด้วยจุดเด่นที่สามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลาย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดของกล้วยหิน ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาต่อยอดทางด้านผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นนวัตกรรม (Innovation) เช่น ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคหรือใช้เป็นส่วนผสมของยา อาทิ รักษาโรคกรดไหลย้อน อีกทั้งยังนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความงามโดยสามารถนำมาเข้ากระบวนการผลิตเป็นแป้งพับจากกล้วยหิน เป็นต้น ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กล้วยหินบันนังสตา สามารถนำไปขยายสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันและสนันสนุนทั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด

อีกทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการตลาดให้แก่สินค้ากล้วยหินบันนังสตาของจังหวัดยะลา ให้เป็นที่นิยมและรู้จักวิธีบริโภค จึงจัดทำ “โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ เพื่อการพัฒนาตลาดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กล้วยหินบันนังสตา GI GeoGraphical Indication ตามแผนพัฒนาจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข็มแข็ง และมีศักยภาพในการแข่งขันได้ทั้งภายในและต่างประเทศต่อไป
batch_IMG_3295 batch_IMG_3415 batch_IMG_3388batch_IMG_3430batch_IMG_3441batch_IMG_3382 batch_IMG_3358 batch_IMG_3374 batch_IMG_3448batch_IMG_3266 batch_IMG_3269 batch_IMG_3281 batch_IMG_3284 batch_IMG_3285 batch_IMG_3287 batch_IMG_3291 batch_IMG_3293 batch_IMG_3299 batch_IMG_3302 batch_IMG_3308 batch_IMG_3312 batch_IMG_3315 batch_IMG_3316 batch_IMG_3319 batch_IMG_3323 batch_IMG_3326

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก