26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ส.ผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนแถลงจัดประกวด มิสอินเตอร์ฯสงขลาบิวตี้ควีน เปิดไฮไลท์ “รางวัลพยายามสวย”

สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา แถลงจัดประกวด Miss international Songkhla Beauty Queen ครั้งที่ 2 เปิดไฮไลท์ “รางวัลพยายามสวย”

สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสงขลา คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา สำนักงาน การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสงขลา และ สมาคมนักธุรกิจ และ วิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมการประกวด Miss international Songkhla Beauty Queen ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 23.00 น.

นางนันท์ภัส วิไลรัตน์ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่าโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือสตรีผู้ยากไร้และด่อยโอกาสใน 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสันติสุขและความเป็นธรรมทางสังคม เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2559 โดยมีการมอบประกาศเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่น ทั้ง 16 อำเภอ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีแก่องค์กรสตรีทุกระดับในจังหวัดสงขลา โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานและให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จะนำเงินรายได้ไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรสตรี ที่จะลงสัญจรในระดับอำเภอต่อไป

ด้านนายประกายวัชร์ วิไลรัตน์ เจ้าหน้าที่ดูแลการประกวด เปิดเผยว่า สำหรับการประกวด Miss International Songkhla Beauty Queen ในครั้งนี้ จะเน้นความสวยแบบอินเตอร์ ขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย ทั้งกิริยาและมารยาทที่บ่งบอกถึงความเป็นกุลสตรี ที่สำคัญต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่โดดเด่น ส่วนเงื่อนไขการสมัครนั้นก็เพียงแค่เป็นเพศชาย อายุ 16 ปีขึ้นไป จะมาจากจังหวัดไหนก็ได้ เวทีนี้เราเปิดกว้างต้อนรับผู้เข้าประกวดทุกคน สำหรับช่องทางการสมัครนั้นผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์การค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หรือที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมหรรษาเจบี

“ในส่วนของรางวัลปีนี้ถือได้ว่าน่าสนใจกว่าครั้งที่ผ่านมา อีกทั้งยังเพิ่มรางวัลให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยรางวัลที่ 1 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับ เงินรางวัลจำนวนถึง 30,000 บาท มงกุฎเพชร แหวนเพชร พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ รองอันดับ 2 จะได้รับ เงินรางวัลจำนวนถึง 20,000 บาท พ้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ และส่วนรองอันดับ 3 จะได้รับ เงินรางวัลจำนวนถึง 10,000 บาท พ้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ และรองอันดับ 4 จะได้รับ เงินรางวัลจำนวนถึง 3,000 บาท พ้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ อีกทั้งการประกวดในปีนี้ยังจัดให้มีรางวัลแต่งกายงาม รางวัลขวัญใจมวลชน และที่พิเศษกว่าทุกปีคือรางวัล “พยายามสวย” ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของการประกวดครั้งนี้ด้วย โดยจะเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ที่ไม่สวยแต่มีความพยายามทำให้ตัวเองสวยได้บนเวที หากเข้าตาทางกองประกวดก็จะมอบรางวัลนี้ให้ พร้อมกับเงินรางวัล 2,000 บาท และสายสะพาย”

จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Miss International Songkhla Beauty Queen ที่จัดขึ้นครั้งนี้ แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือสตรียากไร้ใน 16 อำเภอจังหวัดสงขลากันอีกด้วย

batch_IMG_3467 batch_IMG_3470 batch_IMG_3474 batch_IMG_3489 batch_IMG_3491batch_IMG_3488batch_IMG_3490

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก