28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมเก็บตัว ดาว-เดือนอาสา พร้อมให้กำลังใจและบำเพ็ญประโยชน์ ณ มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ผ่านมา สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมดาว-เดือนอาสา เชิงสร้างสรรค์โดยมีการเก็บตัวผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การปลูกฝังความรักในหมู่คณะ และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้ได้นำน้องๆ ไปร่วมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก