หาดใหญ่โอเค
Image default

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จัดสัมมนา “พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” เตรียมพร้อมผู้ประกอบการ SME ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จัดสัมมนา “พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” เตรียมพร้อมผู้ประกอบการ SME ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

วันนี้ (3 พ.ค. 60) เวลา 09.00 น. ที่ห้องสันติภาพ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME นำองค์ความรู้ด้านเทคนิคและทรัพย์สินทางปัญญามายกระดับกระบวนการผลิต พัฒนาสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศ และระหว่างประเทศรวมถึงผู้ประกอบการ SME ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการให้สิทธิ หรือการใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาและประเภทซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง

โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ความสำคัญเรื่องของการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาโดยพยายามดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งเป้าในการผลักดันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ บนฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศให้มีความพร้อมในยุค Thailand 4.0

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การสัมมนาในข้อที่น่าสนใจ อาทิ “Upload ความคิด พลิกสู่นวัตกรรม” โดยนายวิชัย วรธานีวงศ์ ที่ปรึกษาการวางกลยุทธ์และบริหารจัดการกิจกรรมการตลาด ที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายไอที และนักจัดรายการวิทยุ นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาในหัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมจากคนธรรมดา” โดยนายชีพธรรม คำวิเศษณ์ สื่อมวลชนสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เขียนหนังสือ “จับเสือมือเปล่า ทรัพย์สินทางปัญญา คือที่มาของสินทรัพย์” อาจารย์สอน Social Media For PR เพื่อการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากหัวข้อการเสวนา เรื่อง “ถอดบทเรียน เปิดมุมคิดพลิกธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นางสาวเขมะศิริ นิชชากร นักวิชาการชำนาญการพิเศษ กรมทรพย์สินทางปัญญา มาร่วมพูดคุยถอดบทเรียนกับ ดร.อัจฉรา เรืองประทุม Founder and CEO of At School นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และยังมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าซอฟแวร์และดิจิทัลคอนเทนต์อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก