29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญญาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญญาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดเสวนา “บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” มุ่งขับเคลื่อนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
         วันนี้ (16 พ.ค. 61) ที่ โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดการเสวนา “บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อร่วมขับเคลื่อนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
          ในโอกาสนี้ นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเวทีการเสวนา “ยุทธศาสตร์และการบูรณาการ:การสื่อสาร/การประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.ส่วนหน้า) เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ ให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำผลการดำเนินงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรมไปขยายผลให้ประชาชนได้รับทราบและเกิดความเข้าใจ สร้างความร่วมมือขับเคลื่อนทุกนโยบายในการแก้ไขปัญหา นำไปสู่ความสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนานำเสนอบทบาทสำคัญของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดำเนินการเชิงรุกทั้งสื่อหลัก และสื่อโซเซียล มุ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก