29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สสจ.สงขลา ร่วมกับรพ.ควนเนียง และมูลนิธิกาญจนบารมี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับโรงพยาบาลควนเนียง และมูลนิธิกาญจนบารมี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันนี้ (21 ก.พ.60 ที่ เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา นายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอควนเนียง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีสตรีในพื้นที่เข้าร่วมการคัดกรองจำนวนกว่า 300 คน

นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง กล่าวว่า จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตอันดับ 1 ของสตรีไทย โดยข้อมูลเมื่อปี 2553 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 13,184 ราย เสียชีวิตประมาณ 4,665 ราย หรือทุก 2 ชั่วโมง จะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ช้า จึงมักจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วร้อยละ 56

สำหรับสาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด แต่การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งการตรวจมี 3 วิธีคือ 1.การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2.การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ 3.การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) แม้การตรวจด้วยคลื่นเอกซเรย์จะเป็นการตรวจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตรวจ แต่ตนเองสามารถพบความผิดปกติได้ หากพบแต่เนิ่นๆ จะลดความรุนแรงในการเป็นมะเร็งเต้านมและรักษาให้หายขาดได้ ร้อยละ 80-90

ทั้งนี้ เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอควนเนียง ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในระยะเริ่ม จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปีพุทธศักราช 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกได้ ลดความรุนแรง และอัตราการตายด้วยมะเร็งเต้านม และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้นำสตรีในอำเภอควนเนียง ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ผู้หญิงทุกคนให้ได้เข้าใจอย่างทั่วถึง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม การสอนสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และบริการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ซึ่งมีขบวนรถเคลื่อนที่ ประกอบด้วย รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รถนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม รถตรวจและสอนการตรวจมะเร็งเต้านม โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการ องค์กรสตรี ชมรม อสม.อำเภอควนเนียง ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานสาธารณสุข ได้นำสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาสมาตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลควนเนียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอควนเนียง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง ที่ว่าการอำเภอควนเนียงให้ความอนุเคราะห์ของอุปกรณ์ต่างๆ

ปิติภัทร วิทยาศิริกุล / ข่าว สวท.สงขลา 21 ก.พ.60
โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก