28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สวนสัตว์สงขลา จัดกิจกรรม “วันเต่าโลก” ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่า

นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์งขลา กล่าวว่า สวนสัตว์สงขลา โดยฝ่ายการศึกษา จัดกิจกรรม “วันเต่าโลก” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการร่วมกันปล่อยเต่า จำนวน 49 ตัว ประกอบด้วย เต่าหับ เต่าบัว เต่าหวาย ทำการปล่อยคืนสู่ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ กศน. เขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันที่ 23 พฤษภาคม ปี ค.ศ 2000 ได้เริ่มมีการกำหนดให้เป็นวันเต่าโลกโดยองค์กร American Tortoise Rescue ในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล องค์กรแห่งนี้เล็งเห็นถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเต่า รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่า เนื่องจากเต่าเป็นสัตว์ที่มีปริมาณแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ทางองค์กรจึงได้กำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันเต่าโลก” (World Turtle Day)

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก