28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สวนชุมชน กฟผ.จะนะ พื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ของชุมชน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับ อำเภอจะนะ จัดพิธีเปิดสวนชุมชน กฟผ. จะนะ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อน สถานที่ออกกำลังกายของชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับโรงไฟฟ้าจะนะ ณ หมู่ 6 บ้านควนหัวช้าง ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันที่ 27 กันยายน 2559 โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 (อค-จ.2) ร่วมกับทางอำเภอจะนะ นำโดย นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ ร่วมพิธีเปิดสวนชุมชน กฟผ. จะนะ ณ หมู่ 6 บ้านควนหัวช้าง ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน เจ้าหน้าที่การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน ครูนักเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยภายในกิจกรรมได้มีการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เดิน-วิ่ง Fun Run พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ภายในสวนชุมชน กฟผ.จะนะ ทั้งนี้รวพฟ. ได้เป็นตัวแทน กฟผ. ในการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับตัวแทนโรงเรียนบ้านควนหัวช้าง โรงเรียนป่าชิง โรงเรียนบ้านนนท์ อีกด้วย

สำหรับสวนชุมชน กฟผ. จะนะ เป็นสวนป่านิเวศที่ปลูกขึ้นโดยใช้พันธุ์ไม้พื้นเมืองเป็นหลัก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามมาตรการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ. ได้ร่วมหารือกับชุมชนถึงแนวคิดด้านการออกแบบและรูปแบบของสวนเพื่อให้เป็นสถานที่ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการด้านต่างๆ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งสวนชุมชน กฟผ. จะนะมีพื้นที่ทั้งหมด 23 ไร่ ประกอบด้วย ป่านิเวศ คลองผันน้ำที่กว้างกว่า 20 เมตร ช่วยในการระบายน้ำในหน้าฝนได้ดียิ่งขึ้น พื้นที่สำหรับการพักผ่อน ออกกำลังกาย มีแหล่งน้ำสำหรับตกปลา มีเส้นทางเดิน-วิ่ง สนามกีฬากลางแจ้ง ถนนและที่จอดรถ แนวความคิดในการปลูกป่านิเวศ กฟผ. ได้สำรวจพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม เพื่อสร้างระบบนิเวศ คล้ายธรรมชาติออกแบบเป็นเนินดินธรรมชาติ ปลูกต้นไม้คละกันหลายสายพันธุ์ เป็นไม้พื้นเมืองเพื่อให้สามารถทนทานต่อภูมิอากาศในท้องถิ่นได้ดี เช่น ยางนา กระถินเทพา ต้นหว้า จามจุรี เป็นต้น

นายรัตนชัย นามวงศ์ กล่าวว่า “ กฟผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีพื้นที่สีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย แก่ชาวบ้านในชุมชน รวมทั้งมีความห่วงใยในสุขภาพของพี่น้องในชุมชนและตระหนักในการสร้างความรัก ความผูกพันระหว่าง กฟผ. กับชุมชน จึงได้ก่อสร้างสวนชุมชน กฟผ. จะนะ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ ได้พบปะและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทาง กฟผ. จะดำเนินการสร้างพื้นที่สีเขียวแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นที่โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าเทพา และโรงไฟฟ้าลำตะคลอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับชุมชนทั้งยังทำให้ชุมชนได้มารู้จัก กฟผ. มากเพิ่มขึ้นอีกด้วย”

นางสุไรด๊ะ โต๊ะหลี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ 6 บ้านควนหัวช้าง กล่าวว่า “รู้สึกดีอย่างยิ่ง ที่มีสวนชุมชน กฟผ. จะนะเกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีสถานที่ในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย”

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก