33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ ณ วิทยาลัยเกษตรสงขลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

วันนี้ (25 ก.พ.59) เวลา 09.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 37 ซึ่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรงศึกษาธิการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักศึกษา และพสกนิกรจังหวัดสงขลาร่วมรับเสด็จเป็นจำนวนมาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในพลับพลาพิธีประทับพระราชอาสน์ นายวณิชย์ อ่วนศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตรการประชุมวิชาการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดประชุมวิชาการฯ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้บริหารและผู้ทำคุณประโยชน์แก่งองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก จำนวน 25 ราย ผู้บริจาคสมทบมูลนิธิ อกท. และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 130 ราย ประธานคระกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินและรับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 37

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติของหน่วย อกท. จำนวน 12 หน่วย ประกอบด้วย ภาคเหนือ นิทรรศการกล้าดีต้องแกร่ง หน่วยเชียงใหม่ นิทรรศการ สะเต็มศึกษา สร้างความรู้ สู่อาชีพ หน่วยลำพูน และนิทรรศการทาสเจ้าเรือนกับ 5 สหาย หน่วยพะเยา ภาคกลาง ได้แก่ นิทรรศการหอยขม ทรัพย์ในตม หน่วยบางไทร นิทรรศการพวงองุ่นแปลงกาย หน่วยสมุทรสาคร และนิทรรศการชวนชม 2 In 1ศิลปะแห่งความร่ำรวย หน่วยเพชรบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิทรรศการไก่เลี้ยงปลาปลุกผักรักษ์น้ำ หน่วยอุดรธานี นิทรรศการ กล้วย Herbs หน่วยนครราชสีมา และ นิทรรศการน้ำว่านกาบหอย หน่วยบุรีรัมย์ ภาคใต้ นิทรรศการมังคุดดี๊ดี ที่แซนโทร หน่วยนครศรีธรรมราช นิทรรศการมหัศจรรย์บัวแห่งสยาม หน่วยตรัง และนิทรรศการมหัศจรรย์ของชะมวง หน่วยชุมพร เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นิทรรศการอุบัติการณ์ทางธรรมชาติโคลูกผสมกระทิง นิทรรศการเพชร อกท. นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และผลการแข่งขันทักษะสาขาศิลปเกษตร แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมตะเคียนทอง 3 ทรงประทับรับฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการเรื่อง การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อจำหน่าย จากหน่วยเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จากเสด็จพระราชดำเนินพบปะสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เฝ้ารับเสด็จ หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติฯทรงกดปุ่มเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และทรงปลูกต้นไม้ “ไม้ตะเคียนทอง ”

จันจิรา บัวน้อย //ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_2 batch_3 batch_4 batch_17 batch_18 batch_22 batch_24 batch_25 batch_31 batch_32 batch_33

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก