33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา เฝ้าถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา หมู่ที่ ๖ ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในการนี้นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าเฝ้าถวายรายงานการดำเนินงานโครงการ “เติมฝัน ปันสุข ปลดทุกข์ให้น้อง ปีที่ ๓” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง เป็นองค์กรที่สะท้อนแนวคิดและนโยบาย ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังมาโดยตลอด เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขอนามัย และคุรภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลน จึงได้เกิดโครงการ “เติมฝัน ปันสุข ปลดทุกข์ให้น้อง” ต่อเนื่องกัน เป็นปีที่ ๓ โดยเน้นในเรื่องของการสร้าง ซ่อม ห้องน้ำและอาคาเรรียน ซึ่งในปีนี้สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ได้จัดสร้างและปรับปรุงห้องน้ำให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนสื่อมวลชนกีฬา จำนวน ๔ อาคาร ด้วยงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท บาทพร้อมส่งมอบให้กับโรงเรียนเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก