28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สพป.สงขลา เขต 1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและกิจกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  

วันนี้ (6 ต.ค. 59) ณ หอประชุมประชา-รัตน์ศรัทธา โรงเรียนอนุบาลสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและกิจกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับพื้นที่เขตการศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่  6-7 ตุลาคม 2559 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายสันติ  แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1 เปิดเผยว่า ศิลปหัตถกรรม เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่6 ที่เป็นผู้ทรงริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอนภารกิจในการเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และดำเนินการจัดงานในปี 2550 (ครั้งที่58) ภายใต้นโยบายหลักในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ และมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการแข่งขันคัดเลือกผลงานดีเด่นมานำเสนอในระดับภาค และในปีการศึกษา 2559 กำหนดให้จัดงานให้สอดคล้องตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ จึงรวมกิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมและกิจกรรมวิชาการไว้ในการแข่งขัน

โดยมีการกำหนดจัดกิจกรรม คือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 ระดับภาคใต้ กำหนดจัดที่จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 21 – 31 มกราคม 2559และระดับชาติกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง และวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนและความสามารถการแข่งขันในเวทีนานาชาติ การส่งเสริมให้นักเรียนเอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม  เพื่อเป็นหนทางในการสร้างอาชีพและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียน ครูตลอดจนสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน….

ศิริลักษณ์  แคล้วคลาด//ข่าว
จักริน แก้วมณีโชติ //ภาพ
6 ต.ค. 59
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก