26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สถาบัน กศน.ภาคใต้ ขับเคลื่อนหลักสูตร กศน.สำหรับผู้สูงอายุ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงบ่ายวันนี้ (13 ก.ค. 59) ที่สถาบัน กศน. ภาคใต้ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 โดยมีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย อาทิ ชมรมผู้สูงอายุวัดเขาแก้ว ฯลฯ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ เปิดเผยว่า ทางสถาบันฯ ได้ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ซึ่งมีเครือข่ายด้านสุขภาพเป็นจำนวนมากในพื้นที่ และอีกหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ร่วมกันบูรณาการจัดกิจกรรมและหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันทุกภาคส่วนโดยเฉพาะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ให้สามารถเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข และในวันนี้ (13 ก.ค. 59) ทางสถาบัน กศน.ภาคใต้ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 จำนวน 25 คน ซึ่งผ่านการอบรมมาแล้ว 144 ชั่วโมง โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 วัน มีการอบรมใน 5 วิชา ได้แก่ การดูแลสุขภาพกาย , การดูแลสุขภาพจิต , การใช้เวลาว่างและนันทนาการ , ทักษะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ และด้านเทคโนโลยี เช่น การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน , การใช้โซเชียลมีเดีย (ไลน์ ,เฟซบุ๊ค) เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถดูแลตนเองได้ อยู่กับลูกหลานและคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี และขณะนี้กำลังดำเนินการอบรมในรุ่นที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะการมีโอกาสได้พบปะเพื่อนฝูงที่อยู่ในวัยเดียวกัน การได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ที่สำคัญได้ตระหนักในคุณค่าของตัวเอง มีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายที่ดี สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการต่อยอดหลักสูตรดังกล่าว ทางสถาบันฯ ได้ประสานกับเครือข่ายต่างๆ อาทิ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุวัดเขาแก้ว ฯลฯ เพื่อต่อยอดกิจกรรมในการชักจูงผู้สูงวัยในแต่ละชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านงานฝีมือ ศิลปะ การเกษตร งานประดิษฐ์ การเต้นรำ ร้องเพลง การใช้เทคโนโลยีในการหาความรู้ต่าง ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมศักยภาพของผู้สูงวัยในการก้าวสู่สังคมผู้สู่อายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม นอกจากจะมีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้แล้ว ยังมีการเปิดเวทีถอดบทเรียน / ทิศทางการขยายการจัดหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ โดยเครือข่ายผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาอีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 13 ก.ค.59

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก