หาดใหญ่โอเค
Image default

สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จัดงาน Raya Festival 2016

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จัดงาน Raya Festival 2016 จัดเต็มสินค้าฮาลาลและกิจกรรมความสนุก หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนการท่องเที่ยวในวิถีมุสลิม

23 มิถุนายน 2559 – ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ : นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และนายน้ำลึก พิชญาภรณ์ ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน Raya Festival 2016 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ในวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2559 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ฮารีรายอตรงกับวันสิ้นสุดการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเทศกาลที่มุสลิมทั่วโลกเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประชาชาติมุสลิม

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร สินค้าและบริการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามในสัมคมพหุวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญด้วยการนำองค์ความรู้ในด้านต่างๆ มาบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและผลักดัน สร้างโอกาสให้ประชากรมุสลิมในภาคใต้

โดยงาน Raya Festival 2016 จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 และห้อง หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นับว่าเป็นครั้งที่ 2 ที่มีการบูรณาการระหว่างสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ซึ่งมีงานแสดงสินค้าและนิทรรศกาลจากภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจในหลักปฏิบัติของมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งยังผลักดันให้เกิดการประสานระหว่างสถาบันฮาลาล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และหน่วยงานต่างๆ นำไปสู่การผลักดันเศรษฐกิและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมในจังหวัดสงขลาได้อย่างลงตัว

ด้านนายน้ำลึก พิชญาภรณ์ ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศกาลฮารีรายอ ถือเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญสำหรับชาวมุสลิมทั่วโลก การจับมือร่วมกันจัดงานในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนการท่องเที่ยวในวิถีมุสลิม ผ่านกิจกรรมรื่นเริงเฉลิมฉลอง การจำหน่ายสินค้าและบริการมากมายที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม (ฮาลาล) นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษเรื่อง “ฮารีรายอ หนึ่งในวันสำคัญของอิสลาม” การเสวนาเรื่อง “ทำไมมนุษย์ต้องถือศีลอด” โดย ดร.ธวัช นุ้ยผอม ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ดร.มะรอนิง สาแลมิง และนายสอแหละ เตีะเป็ญยูโซะ การเสวนาเรื่อง “ความพร้อมของท้องถิ่นประตูสู่การท่องเที่ยวสงขลา” และที่พิเศษไปกว่านั้น คือทุกท่านจะได้พบกับคัมภีร์อัลกุรอานโบราณ ที่เก่าแก่ที่สุดในภาคใต้ กันอีกด้วย

batch_thumb_IMG_7140_1024batch_thumb_IMG_7227_1024 batch_thumb_IMG_7256_1024batch_thumb_IMG_7220_1024batch_thumb_IMG_7208_1024batch_thumb_IMG_7209_1024batch_thumb_IMG_7211_1024batch_thumb_IMG_7216_1024batch_thumb_IMG_7173_1024batch_thumb_IMG_7176_1024batch_thumb_IMG_7156_1024batch_thumb_IMG_7133_1024 batch_thumb_IMG_7134_1024 batch_thumb_IMG_7136_1024 batch_thumb_IMG_7135_1024

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก