26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดแถลงข่าวการจัดงาน “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 Startup Thailand 4.0”

สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดแถลงข่าวการจัดงาน “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 Startup Thailand 4.0” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และแสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3″ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2559 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

วันนี้ (27ก.ย.59) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดแถลงข่าวการจัดงาน “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 Startup Thailand 4.0” หวังสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาผ่านการส่งเสริมด้านการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ พร้อมนำเผยแพร่สู่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บุคลลากร และสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้

ดร.สมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการจัดการอาชีวศึกษาที่ดำเนินการอย่างเป็นเอกภาพในด้านนโยบายและมีการกระจายอำนาจไปสู่ระดับปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์และแสดงลงานนวัตกรรมของนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ขึ้น เพื่อเพิ่มประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในสถาบัน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปจะได้รับทราบถึงภารกิจการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อันจะเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป

อีกทั้งการจัดงานดังกล่าวยังมีวัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรใสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนนวัตกรรม งานวิจัย ของนักศึกษา ครู และอาจารย์ ออกสู่สังคมในวงกว้าง สร้างความเชื่อมั่นด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดงาน “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 Startup Thailand 4.0” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2559 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจของครู อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Startup Thailand 4.0” และ “แนวทางการจัดทำนวัตกรรมเข้าสู่ Thailand 4.0” อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการจัดแสดงโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ ของสถาบันและสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กิจกรรม 108 อาชีพ อาทิ การทำว่าววงเดือนจากกระดาษ และการเย็บกระเป๋าอเนกประสงค์โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี การทำขนมไทย และการทำซูชิ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากแกนก้านมันสำปะหลัง โดยวิทยาลัยเทคนิคสตูล การทำโดนัทแฟนซึและขนมจีบเพื่อสุขภาพ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี การซ่อมและหุ้มเบาะรถจักรยานยนต์ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา การทำกรอบรูปหลุยส์ โดยวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี กิจกรรมการแสดงของนักศึกษา การแสดงและประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา (OCOP) และการบริการตรวจซ่อมรถจักยานยนต์ฟรีบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่อีกด้วย ดร.สมพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 Startup Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2559 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

thumb_IMG_8585_1024
thumb_IMG_8566_1024thumb_IMG_8564_1024thumb_IMG_8553_1024thumb_IMG_8556_1024thumb_IMG_8545_1024

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก