หาดใหญ่โอเค
Image default

สถาบันทักษิณคดีศึกษา สืบสานประเพณีวันว่าง จัดงาน “ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” ประชาชนต่างสวมใส่ชุดไทยเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

สถาบันทักษิณคดีศึกษา สืบสานประเพณีวันว่าง จัดงาน “ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” ประชาชนต่างสวมใส่ชุดไทยเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

วันนี้ (11 เม.ย. 61) มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา (สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าพะโคะ) ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ในฐานะ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ต่างสวมใส่ชุดไทยอย่างสวยงามเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

สำหรับกิจรรมสืบสานประเพณีวันว่าง การขึ้นเบญจารดน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่จัดขึ้น มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกอบพิธีสงฆ์ การสาธิตการทำขนมพื้นบ้าน การแสดงมโนราห์ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเกาะยอและพื้นที่ใกล้เคียง ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีต และที่สำคัญมีการจัดประดับตกแต่งเบญจาสำหรับสรงน้ำพระพุทธรูป ด้วยศิลปะการแทงหยวก โดยภายในมีการประดิษฐานพระพุทธรูปสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้แก่ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ สมเด็จเจ้าเกาะยอ และสมเด็จเจ้าพะโคะ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานและประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และประเพณีวันว่างของชาวภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2561 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 08-3519-9123

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดมแหล่งที่มา : สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก