33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สงขลาเตรียมฟื้นฟูอุทยานนกน้ำคูขุด เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ผู้ว่าฯสงขลา จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคู่อำเภอสทิงพระ เพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอุทยานนกน้ำคูขุด

วันนี้(27 เม.ย.59)ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือนร้อนและหาแนวทางให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน 11 ตำบลของอำเภอสทิงพระ โดย นายอำเภอสทิงพระ ได้เสนอปัญหาของพี่น้องประชาชน อาทิ อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากไม่มีสัญญาณไฟจราจรที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดจำนวน 2 จุด คือ สี่แยกหน้า ธกส.สาขาสทิงพระและสี่แยกทางเข้าวัดพะโคะ เนื่องจากถนนสายระโนด – สงขลา ช่วงอำเภอสทิงพระ รถใช้ความเร็วสูงจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อนอีกประเด็นคือ ปัญหาน้ำเค็มแทรกน้ำจืดในคลองพลเอกอาทิตย์ ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่ใช้หล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนในคาบสมุทรสทิงพระ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอจัดทำแก้มลิงบนเนื้อที่สาธารณะที่ตำบลคลองรีและตำบลคูขุด ทั้งนี้ยังร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ พัฒนาร้านอาหารพื้นบ้าน ของฝากเฉพาะถิ่นที่ตำบลสนามชัย ให้ยกระดับเป็นร้านอาหารที่มีมาตรฐาน ห้องน้ำสะอาด สร้างแลนด์มาร์กให้กับนักท่องเที่ยว และพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เชื่อมโยงกับวัดพะโคะอีกด้วย

และในภาคบ่ายได้เดินทางไปยังอุทยานนกน้ำคูขุด เพื่อประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่อุทยานนกน้ำคูจุดสงขลา นายก อบต.คูขุด นายก อบต.คลองรี และภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันหาแนวทางฟื้นฟู พัฒนาอุทยานนกน้ำคูขุด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและอยู่คู่คาบสมุทรสทิงพระที่อุดมสมบูรณ์ของนกนานาชนิดและแหล่งอาหารทะเลน้ำจืดในอดีต ทั้งนี้จังหวัดสงขลาจะได้ช่วยกันพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูอุทยานนกน้ำคูขุดให้มีความสวยงาม และจะเปิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภายใต้แคมเปญสงขลามหาสนุก และจะเปิดตัว “ตลาดนกน้ำคูขุด ย้อนยุคโหนด นา เล” ในเร็วๆนี้

จันจิรา บัวน้อย //ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_2 batch_4 batch_6 batch_7 batch_8 batch_9 batch_10 batch_11 batch_12 batch_13 batch_14

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก