29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สงขลาจัดกิจกรรม รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน จิตอาสาประชาร่วมใจกำจัดผักตบชวาทั่วไทย เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

วันนี้ (4 ธ.ค. 59) เวลา 09:00 น. จังหวัดสงขลาร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองทุ่งตำเสาจัดกิจกรรม “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” กำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัย เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ คลองสะพานทัง บ้านหูแร่ กมู่ที่3 ต.ทุงตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา และหน่วยงานบูรณาการร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาที่อยู่ในแม่น้ำคูคลองแหล่งสาธารณะ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น ทำให้น้ำเน่าเสีย กีดขวางทางสัญจร และการไหลระบายของน้ำทำให้น้ำตื้นเขินซึ่งจากการสำรวจพบว่าจังหวัดสงขลามีผักตบชวารวมทั้งสิ้นประมาณ 3 หมื่นตัน โดยคณะทำงานจะแบ่งการดำเนินการกำจัดผักตบชวาเป็น 2 ระยะ ระยะแรกดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ระยะต่อไปจะดำเนินการเก็บอย่างต่อเนื่อง

ในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยดำเนินการ ณ คลองสะพานทังบ้านหูแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนจักรกลที่ 7 กรมชลประทานเป็นหน่วยดำเนินการ ณ คลองหนองหยี คลองเกาะม่วง คลองสังกะสี เป้าหมายในการกำจัดผักตบชวาครั้งนี้ รวม 1,500 ตัน จะดำเนินให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน…..

ภาพ/จักริน แก้วมณีโชติ
ข่าว/จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง
4 ธ.ค. 59
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก