26 C
Hat Yai
23 April 2019
หาดใหญ่โอเค

“สกลนคร” ยกทัพ 54 หมู่บ้าน ชูสินค้าโอทอป เชิญเที่ยวเมือง 3 ธรรม หวังดึงนักท่องเที่ยววิถีชุมชน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จังหวัดสกลนคร เปิดงาน “มหกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสกลนคร” โดยมีนายจริณทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายมนตรี ฮมแสน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร นำสินค้า OTOP ของชุมชนใน จังหวัดสกลนคร มาจัดแสดง เพื่อให้ได้เห็นถึงวัฒนธรรม ของชาวสกลนคร โดยมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

นายจริณทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการหนึ่งที่ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีการกระจายรายได้และหมุนเวียนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก คนที่เคยอยู่ในชุมชนเมือง กลับสู่ชุมชนชนบท ทำให้ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานกลับบ้านเพื่อประกอบอาชีพและมีรายได้ อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข ซึ่งนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน แต่ในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการ โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ของภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้

ด้านนายมนตรี ฮมแสน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า มหกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสกลนคร จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2561 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดสกลนคร ได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการตลาด กระตุ้นให้ทุกคนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องสืบสานให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

โดยภายในงานรวบรวมสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อในชุมชนทั้ง 54 ชุมชน และพบกับที่สุดแห่งความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนความสุขในเมือง 3 ธรรม โพนยางคำ หมากเม่า ข้าวฮาง ผ้าคราม ตลอดจนการเชื่อมโยงส้นทางท่องเที่ยว ของจังหวัดสกลนคร

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก