33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ศ.ดร.ศุภยางค์ จาก ม.อ. รับโล่อาจารย์ดีเด่นจากที่ประชุมสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ จากนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี 2559 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในการประชุมวิชาการประจำปีที่โรงแรมนงนุช การ์เด้นรีสอร์ท ชลบุรี เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ได้ตั้งปณิธานที่จะใช้ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาบ้านเกิด อุทิศตนทำงานด้านการเรียนการสอนคู่ขนานกับการทำวิจัย โดยใช้กระบวนการทางบัณฑิตศึกษาในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ เป็นผู้สอนที่ให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ ใช้ความคิดรู้จักวิเคราะห์เป็นขั้นตอนอย่างมีเหตุผล สนับสนุนบัณฑิตศึกษาในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและสร้างประสบการณ์ต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการทำงานวิจัย และสร้างแรงบันดาลใจด้านการวิจัยให้กับนักศึกษาและนักวิจัยใหม่

15181202_10154752945217272_9165408451710925635_n

เกียรติสูงสุดในชีวิตของความเป็นครู คือการได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้สอนวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล เป็นภาษาอังกฤษออกอากาศทั่วโลก

ในความเป็นนักวิจัย ได้สร้างงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติ ค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่คู่ขนานกับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มุ่งค้นหาสารที่มีฤทธิ์ดีทางชีวภาพ จากสมุนไพรเพื่อใช้แทนที่สารเคมีและยาปฏิชีวนะสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข

ผลงานวิจัยเด่นที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่การคิดค้น ‘สูตรตำรับปูดเบญกานีสำหรับรักษาโรคติดเชื้อในผู้ป่วยเบาหวาน’ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  มีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ซึ่งได้นำไปขยายผลการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น

  • สมุนไพรปูดเบญกานี (ChroniCare) สำหรับรักษาแผลติดเชื้อเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน
  • Qi เจลล้างมือ ปราศจากแอลกอฮอล์’ จากสารสกัดปูดเบญกานี
  • Acnes Serum’ จากสารโรโดไมรโทน นำไปประโยชน์ทางการแพทย์ในอาสาสมัครที่เป็นสิว
  • ‘ครีมป้ายเต้านมวัว’ จากสารสารสกัดใบกระทุ นำไปใช้ประโยชน์สำหรับป้องกันโรคเต้านมโคนมอักเสบที่สหกรณ์โคนมพัทลุง
  • ‘อาหารเสริม’ จากสารสกัดใบกระทุสำหรับป้องกันโรค streptococcosis ในปลานิล นำไปขยายใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

เป็นต้น

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก