หาดใหญ่โอเค
Image default

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคงจังหวัดสงขลา พร้อมเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เดินหน้า “บริการด้วยใจ เพื่อคนไทย มีงานทำ”

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคงจังหวัดสงขลา พร้อมเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เดินหน้า “บริการด้วยใจ เพื่อคนไทย มีงานทำ”

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โดยศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคงจังหวัดสงขลา ซึ่งรับผิดชอบดูแลในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ได้แก่ ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว และตำบลปาดังเบซาร์ ขณะนี้พร้อมเปิดให้บริการภารกิจต่าง ๆ ของกรมการจัดหางาน ดังนี้ การให้บริการด้านการทำงานของคนต่างด้าว กรณีนายจ้าง หรือแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับบริการยื่นขอเปลี่ยนนายจ้างแจ้งเข้า แจ้งออกจากงานของแรงงานต่างด้าวได้ นอกจากนี้ยังให้บริการแก่ผู้สมัครงานรับแจ้งตำแหน่งงานว่างจากนายจ้างสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้ การให้บริการหน้าเคาน์เตอร์โดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ , การให้บริการผ่าน Web Application ได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือใช้บริการผ่าน Mobile Application โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือ Play store โดยพิมพ์คำว่า “Smart Job Center” , การให้บริการขึ้นทะเบียน และรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์ฯ หรือใช้บริการผ่าน Web Application ได้ที่เว็บไซต์ empui.doe.go.th , ระบบการให้บริการหางานผ่านทางตู้งาน (Job Box) ตั้งอยู่ที่ห้องฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชนที่ว่าการอำเภอสะเดา ,และระบบการให้บริการผ่านทาง Line Application ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา www.doe.go.th/songkhla , ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่างงาน empui.doe.go.th และ ระบบขึ้นทะเบียนสมัครงานบุคคลทั่วไป smartjob.doe.go.th

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคงจังหวัดสงขลา เลขที่ 121 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7441-4144

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก