28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมตัวกันลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ระโนด จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยนายปฐวี ซ้ายหั่น อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยศิษย์ปัจจุบัน ร่วมใจกันนำอาหารกล่องพร้อมรับประทานแจก และถุงยังชีพ พร้อมทั้งจัดงานวันเด็ก ให้กับน้องๆ และ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 6 (โรงเรียนวัดจาก) อ.ระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัย ตามพระราชปณิธานพระราชบิดา ขอให้ถือประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่ 1 โดยอาหารกล่องพร้อมรับประทาน และถุงยังชีพ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยมี ดร.มรกต แก้วเพชรอาจารย์ที่ปรึกษาการลงพื้นที่ในครั้งนี้

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เนื่องจากในปี 2556 ทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 34 ณ โรงเรียนวัดจาก อ.ระโนด จังหวัดสงขลา โดยได้ร่วมกันสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียน และเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้มีความผูกพันธ์กับคนในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งในครั้งนี้ เมื่อศิษย์เก่าได้ทราบข่าวว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ จึงรวมตัวกันลงพื้นที่ช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดกิจกรรมวัดเด็กเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆที่ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเป็นอย่างดี

สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ อาทิเช่น การเกิดเหตุการณ์อุทกภัย ทางคณะก็จะรวมตัวกันเพื่อผลิตน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใรทุกๆ ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ก็ได้นำน้ำดื่มที่ทางคณะผลิตไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วยเช่นกัน

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก