หาดใหญ่โอเค
Image default

ศิลปินพื้นบ้านสงขลา รังสรรค์ผลงานศิลปะการแกะสลักพลาสติกบนขวดน้ำเป็นพระบรมฉายาลักษณ์

ศิลปินพื้นบ้านใน จ.สงขลา รังสรรค์ผลงานศิลปะการแกะสลักพลาสติกบนขวดน้ำเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัย และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำเพื่อคนไทยทั้งชาติ

วันที่ 14 พ.ย. 59 ที่ จ.สงขลา มีศิลปินหลากหลายสาขาที่พยายามสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่เพื่อถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในฐานะที่ทรงเป็นอัครศิลปินที่เป็นต้นแบบให้กับศิลปินทุกแขนง และต้นแบบของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

เช่น นางผกามาศ จอดนอก อายุ 14 ปี  ซึ่งอยู่ในเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านของอ.ควนเนียง จ.สงขลา ได้รังสรรค์ผลงานศิลปะการแกะสลักพลาสติกบนขวดน้ำ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งคิดรูปแบบและวิธีการทำขึ้นมาเอง และทำเป็นโคมไฟและเชิงเทียนสามารถใช้ประโยชน์ได้

โดยนำขวดน้ำพลาสติกทั้งขนาด 5 ลิตร และ 1 ลิตร มาตัดส่วนท้ายออกประมาณครึ่งหนึ่งและใช้ปากการ่างพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนขวดจากนั้นใช้หัวแร้งใบมีดไฟฟ้าที่ดัดแปลงขั้นมาใช้เอค่อยๆฉลุไปตามแบบที่ร่างไว้ซึ่งมีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถต่างๆ รวมทั้ง พระนามย่อย จปร. เลข 9 ไทย และ ดอกไม้ ได้ผลงานศิลปะที่สวยงามและแตกต่างอีกรูปแบบหนึ่ง และเป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานศิลปะการแกะสลักพลาสติกขึ้นมาจากปรกติที่ทำแค่ดอกไม้ประดิษฐ์

นางผกามาศ บอกว่า ได้ใช้ความรู้พื้นฐานการเรียนศิลปะจากจาก กศน. และนำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการแกะสลักพลาสติกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ขณะที่พระองค์ท่านกำลังทรงงานเพื่อคนไทยมาเป็นต้นแบบในการประดิษฐ์งานชิ้นนี้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และต้องการที่จะทำให้เพื่อพระองค์ท่านสักครั้งในชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพที่กรุงเทพฯ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก