หาดใหญ่โอเค
Image default

ศอ.บต. จัดเสวนาคนไทยเชื้อสายจีน พูดคุยเสนอแนะ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุข

วันที่ 26 ม.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สานเสวนาคนไทยเชื้อสายจีนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เนื่องในโอกาสต้อนรับวันตรุษจีน ปี 2017 โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ศอ.บต. รวมทั้งส่วนราชการ และประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 600 คน เข้าร่วม

สำหรับผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายฟุ้ง สุขเสรีทรัพย์ ประธานชมรมชาวไทย เชื้อสายจีนจังหวัดยะลา และ นายสัญญา สุวรรณโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครยะลา

โดยกิจกรรม “สานเสวนาคนไทยเชื้อสายจีนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็นนโยบายของ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ที่กำหนดให้จัดขึ้น โดยเล็งเห็นถึงบทบาท ความสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และนับเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็น ตลอดจนหาแนวทาง และข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหา ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อนำมาพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นกระบวนการเสริมสร้างช่องทางในการรับรู้ สะท้อนปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เพื่อนำมาบูรณาการ และขับเคลื่อนแผนงานโครงการ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความสันติสุข อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ และมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก