26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (19 ต.ค.59)  ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสงขลา พร้อมด้วย นางสาวจงถนอม ประเสริฐศรี นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายสัตต์ และถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนกว่า 2,300 คน

นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เปิดเผยว่า การจัดพิธีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมร่วมถวายสัตย์ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจ และซาบซึ้งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  หลังเสร็จสิ้นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช   ต่างพร้อมใจกันร้องเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน ”  และ ร่วมกันลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ทั้งนี้ในเดือนพฤศจิกายน ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จะจัดพิธีทางศาสนาของทุกศาสนา และจะเปิดโรงทาน “ปันน้ำใจสู่พี่น้องผู้ร่วมแผ่นดินไทยทุกคน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกันทำความดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง

ประชา โชคผ่อง //ข่าว
จักริน แก้วมณีโชติ //ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก