หาดใหญ่โอเค
Image default

วิทยาลัยพยาบาลสงขลา จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ ความท้าทายในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินในศตวรรษที่ 21”

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง “ ความท้าทายในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินในศตวรรษที่ 21”

วันนี้ (7 ก.ค.59) ที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง “ ความท้าทายในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินในศตวรรษที่ 21” เพื่อให้ความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพ ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคลากรทั่วไป เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวสามารถนำความรู้ไปใช้ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 200 คน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้มีการดำเนินการเปิดการเรียนการสอนมากว่า 50 ปี ผลิตบุคลากรทางสุขภาพกว่า 3,700 กว่าคน จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน จึงได้จัดการประชุมวิชาการ ครบรอบ 50 ปี เรื่องความท้าทายในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินในศตวรรษที่ 21 ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพ ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคลากรทั่วไป นำความรู้ไปใช้และเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉินสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉินได้

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประธานในพิธี ได้มอบโล่พยาบาลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มอบของที่ระลึกแก่พยาบาลศิษย์เก่าดีเด่น ของชมรมศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ในสาขาการศึกษาพยาบาล แก่ผู้ผู้บริหารการศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาล และสาขาการบริการพยาบาลแก่ผู้บริหารการพยาบาล ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิและผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับตติยภูมิ นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

จันจิรา บัวน้อย //ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_1 batch_3 batch_4 batch_6 batch_7 batch_10 batch_11 batch_12 batch_13 batch_14 batch_15 batch_17 batch_19

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก