24 C
Hat Yai
21 January 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ร่วมใจ 5 ส.อฟจ.โรงไฟฟ้าจะนะ ประจำปี2561

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 โรงไฟฟ้าได้จัดกิจกรรมร่วมใจ 5 ส. อฟจ. โรงไฟฟ้าจะนะ ประจำปี 2561 โดยมี นาย ดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานเปิดงาน และนายอุดม เซ่งเข็ม วิศวกรระดับ 10 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรม Chana Power Plant Big Cleaning Day ซึ่งมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของโรงไฟฟ้าจะนะร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดในบริเวณอาคาร เวิร์คชอป 2 โรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อส่งเสริมความสะอาดของพื้นที่การทำงานตามหลัก 5ส โดยการจัดเก็บซากต้นไม้ เศษขยะ และอุปกรณ์ในการทำงานที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นที่

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก