หาดใหญ่โอเค
Image default

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 59

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุม LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเปิดการประชุมวิชาการโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559 แผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ โดยกลุ่มเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัยโดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ และศาสตาจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย กล่าวรายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส โดยเป็นทุนสร้างทีมวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้กับประเทศ โดยเน้นการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาว

ทั้งนี้ทางผู้จัดงานได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีในการบรรยายพิเศษ โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบนโยบายรัฐบาล ให้นักวิจัยได้ ดำเนินงานในการขับเคลื่อนนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของประเทศให้พัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องต่อทิศทางนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปีเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการวิจัยตามแนวทางที่ประเทศต้องการ โดยเน้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยสามารถรับฟังการบรรยายพิเศษย้อนหลังได้ที่ Fanpage ของท่านรัฐมนตรีที่ http://bit.ly/2czpuzg

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก