24.5 C
Hat Yai
23 October 2018
หาดใหญ่โอเค
Image default

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจโครงข่ายคมนาคม รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจโครงข่ายคมนาคม รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา

วันนี้ (26 พ.ย. 60) เวลา 14.30 น. ที่บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการก่อสร้างถนนสาย สข.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – ปาดังเบซาร์ โดยมี นายโชค นวลได้ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 ร่วมให้การต้อนรับ และมี นายวโรภาส แสงพายัพ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน

สำหรับโครงการดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการเดินทางและขนส่งระหว่างอำเภอหาดใหญ่ สู่ชายแดนด่านปาดังเบซาร์และด่านสะเดาใช้ถนนกาญจนวนิชย์ (ทล.4) เป็นเส้นทางหลัก ซึ่งปัจจุบันมีสภาพการจราจรที่แออัดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท จึงได้พัฒนาถนนโครงข่ายสายรองเพิ่มขึ้น พร้อมพัฒนาถนนโครงข่ายสายรองและถนนทางหลวงท้องถิ่นให้เกิดความต่อเนื่อง มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมธุรกิจโดยรอบพื้นที่ โดยเป็นการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอลฟัลต์คอนกรีตกว้าง 7 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00-2.50 เมตร ระยะทาง 12.721 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งงานเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย ขณะนี้มีความก้าวหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.08 จากแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 86.58 มีการดำเนินงานเร็วกว่าแผนร้อยละ 6.5 คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนปีใหม่

ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรในเส้นทางหลัก (ทล.4-ถนนกาญจนวนิช) สร้างความปลอดภัยการสัญจรบนถนนกรมทางหลวงชนบท ช่วยหลีกเลี่ยงน้ำท่วมขังบนถนนกาญจนวนิชในช่วงฤดูฝน ช่วยลดระยะเวลาเดินทาง พร้อมเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4369 (แนวใหม่) แยกทางหลวงหมายเลข 4-ด่านสะเดาแห่งที่ 2 กรมทางหลวงต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก