25 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการ “วันเก็บขยะชายหาดสากล”

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการ “วันเก็บขยะชายหาดสากล” เดินหน้าสร้างกระแสสังคมและปลุกจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ มุ่งกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย 

วันนี้ (14 ก.ย. 61) ที่ บริเวณศาลาไทย (นางเงือกทอง) หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ “วันเก็บขยะชายหาดสากล” โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุทยานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , เทศบาลนครสงขลา , โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 5 โรงเรียน , ทหารเรือ , กอ.รมน.จ.สงขลา , เครือข่ายชุมชน , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ฯลฯ ตลอดจนนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 500 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์ท้องทะเลไทย ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งโดยมิได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดปัญหาขยะทะเลอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่งทะเล เกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับบาดเจ็บจากการกินขยะพลาสติก ทำให้ติดบริเวณทางเดินอาหาร ส่งผลให้สัตว์ทะเลต้องตายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นอย่างมาก
สำหรับ “วันเก็บขยะชายหาดสากล” ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้น เพื่อสร้างกระแสสังคมและปลุกจิตสำนึกใน ในการลดปริมาณขยะ มุ่งกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในประเทศไทย พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การร่วมมือขององค์กรธุรกิจ รัฐบาล กลุ่มสิ่งแวดล้อมและประชาชน นำไปสู่การลดปริมาณขยะได้

ด้าน นางวีณา หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 กล่าวว่า ตามที่ พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่รักษ์ชายหาดและทะเลมากขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในทะเล โดย “วันเก็บขยะชายหาดสากล” ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในวันเสาร์ที่สามของเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 โดยประเทศไทยเปิดโครงการพร้อมกันทุกจังหวัด 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ซึ่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ได้จัดกิจกรรมบริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงอยากให้ทุกคนถือเอา “วันเก็บขยะชายหาดสากล” เป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์หวงแหนท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทะเลหลายแห่งได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ทำให้ทรัพยากรใต้น้ำเริ่มถูกทำลายและเกิดการสูญพันธุ์ส่งผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวในแนวปะการัง คือ การหักพังของปะการังจากการที่นักท่องเที่ยวเดินหรือขึ้นไปเหยียบบนปะการัง รวมทั้งการทิ้งสมอเรือที่นำนักท่องเที่ยว เข้าไปชมแนวปะการัง และพบว่าขยะในทะเลส่งผลกระทบมหาศาลต่อระบบนิเวศทางทะเล อีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับเครื่องมือ และเรือประมง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปล่อยปูม้า จำนวน 5 ล้านตัว , การเดินรณรงค์ “ลด ละ เลิก” ขยะพลาสติก โฟม และขยะทะเลทั่วไป , การเก็บขยะชายหาดสมิหลา และหาดชลาทัศน์ ระยะทาง 3 กิโลเมตร และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ขยะทะเล ฯลฯ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก