29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันนี้ (9 ส.ค. 61) ที่หอประชุมโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา 2561 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกัน
นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน พร้อมทั้งได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อนในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมผ่านทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งในครั้งนี้ทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา ร่วมกันสนับสนุนเงินงบประมาณ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มอบให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเด็กนักเรียน และยังมีการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่เด็กนักเรียนยากไร้ อีกด้วย

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก