33.4 C
Hat Yai
24 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

รองผู้ว่าฯ สงขลา นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดขาว เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดขาว เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

ช่วงบ่ายวันนี้ (12 ต.ค. 61) ที่ สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดสงขลาแห่งที่ 2 วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนที่ต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดขาว เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยมี พระเทพสุธรรมญาณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในห้วงระหว่างวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยเชิญชวนให้ประชาชน และทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้นำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำหรับการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ กำหนดจัดหลักสูตรปฏิบัติธรรม 7 คืน 8 วัน มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้นำหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิต ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนาพัฒนาร่างกาย จิตใจ ทำให้มีความสงบ มีสติ สมาธิ ถือเป็นการสร้างบุญกุศลที่มีความสำคัญยิ่ง เป็นการรวมพลังจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด้าน นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเจริญสติปัฏฐาน 4 เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-19 ตุลาคม 2561 หลักสูตร 7 คืน 8 วัน ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 วัดชัยมงคล พระอารามหลวง โดยมุ่งให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้นำหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิต ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา สามารถขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อันจะส่งผลช่วยให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงสืบไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากผู้ปฏิบัติธรรมและผู้จิตศรัทธา

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จำนวน 50 คน และในโอกาสที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ พระเทพสุธรรมญาณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จึงได้มีการถวายโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแด่พระเทพสุธรรมญาณในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 และในครั้งต่อไป ครั้งที่ 5 จะจัดพิธีปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก