24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านนำร่องตามแผนประชารัฐที่บ้านหัวควน อำเภอจะนะ

วันนี้ (17 พ.ย. 59) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ตามมติที่ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 1 / 2559 ให้ความเห็นชอบแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดพุทธศักราช 2559 – 2560 และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดได้นำแผนไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 โดยแผนดังกล่าวมีกรอบความคิด เป็นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายในการรักษาสภาพหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติดให้มีความยั่งยืน แต่หากหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติด ให้สามารถลดระดับความรุนแรงลงได้ หรือไม่มีปัญหา มีอุดมการณ์สูงสุด คือ ชุมชนเป็นเจ้าของปัญหามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน ในงานภาครัฐ เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนดำเนินงานในทุกหมู่บ้านชุมชน ตามสภาพปัญหาที่เป็นจริง บูรณาการการดำเนินงานทั้ง 3 มาตรการ คือ การป้องกัน การบำบัดรักษา และการปราบปราม มีการจัดกลไกลอำนวยการขับเคลื่อนงาน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และจัดกลไกปฏิบัติงานในระดับอำเภอ ระดับหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดพุทธศักราช 2559 – 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติจึงได้เดินทางมามอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับจังหวัด และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งนี้

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่บ้านควน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าหมอไทรอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งบ้านหัวควน เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านนำร่องในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐของจังหวัดสงขลา


สุธิดา พฤกษ์อุดม-ข่าว : โปรดปราน บุญธรรม-ภาพ / สวท.สงขลา


 

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก